https://www.jettel.com.tr/tr/it-strateji-gunu-2021-sunumlari#:~:text=Makaleler-,IT%20Strateji%20G%C3%BCn%C3%BC%202021%20Sunumlar%C4%B1,-Son%20y%C4%B1llarda%2C%20Bilgi

Expert Telekom
IT Strateji Günü 2021 Sunumları

IT Strateji Günü 2021 Sunumları

Son yıllarda, Bilgi Teknolojileri alanında hizmet veren firmalar, işbirliklerini artırmak, sektörel çözümler üzerinde çalışmalar yapabilmek için It Strateji günü etkinliği düzenlemektedir. Sektörün lider işletmelerinin bir araya gelmesini sağlayan bu etkinlik, yeni stratejilerin belirlenmesini sağlayacaktır. It strateji günü 2021 sunumları hazırlanan programa göre sektörün önde gelen işletmelerinin katılımı ile gerçekleşecektir. Yapılan sunumlar sonrasında, işletmeler arası, işbirliği anlaşmaları yapılarak, birçok çözüm seçenekleri ortaya konacaktır. It teknolojileri, sürekli gelişmekte ve her zaman güncel tutulması gereken stratejiler olarak bilinmektedir. Yapılacak olan sunumlarda, bulut hizmetleri, dijital dönüşüm, veri aktarımı, sanallaştırma, siber güvenlik gibi konularda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenecektir.

It Strateji Günü Etkinliği

2021 yılında tekrarlanacak olan It Strateji günü sunum etkinliğinde, hangi konuların ele alınacağı, sektörlerin ihtiyaçlarına ve sistem gereksinimlerine göre belirlenmektedir.

It Strateji günü etkinliğinde konuşulacak konu başlıkları genel olarak şunlardır;

  • Network sistemleri,
  • Bulut iletişimi ve entegrasyonu,
  • Bulut mimari yapısı,
  • Erp,
  • Data center,
  • Sanallaştırma,
  • Siber güvenlik,

Etkinlik programı hazırlanırken, katılımcı firmalar belirlenmekte ve bu firmaların, yapacakları sunumlar hakkında bilgi alınmaktadır. Her şirket, kendi sunumunu hazırlayarak, It Strateji günü etkinliğinde sunumunu yapacaktır. Katılımcılar, kayıtlarını yaptırırken, hangi konularda sunumların yapılacağını, sunumları kimlerin yapacağını görebiliyor.

2021 Bilişim Dünyası Gelişmeleri

2020 yılında, pandemi nedeniyle, It strateji günü etkinliği online olarak yapılmıştır. Yapılan sunumlarda, 2021 yılı bilişim dünyasında yaşanılan tüm gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır. 2022 stratejilerinin belirlenebilmesi için 2021 yılında neler yapılabileceği, neler yapıldığı ve yapılması gerektiği konuları tek tek ele alınacaktır. Ücretsiz kalıtım seçeneği sunulduğu için sektör içerisinde yer alan ve ilgi duyanlar, yapılan sunumları takip edebilecektir. Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler, iş geliştirme ve yeni teknolojiler üretebilmek için işbirliği yapabilecekleri, kişi ve kurumları tespit edebileceklerdir. It Stratejileri her zaman sonuç odaklı bilgi paylaşımı yapılmasını sağlamaktadır.

Bulut Bilişim Sistemleri

Bulut bilişim sistemleri, şirketlerin, veri tabanları, donanımları ve yazılımları için büyük maliyetli yatırımlar yerine daha güvenli ve ekonomik sistemleri kullanmalarıdır. Bulut bilişim sistemleri, esnek, akıllı ve ölçeklenebilir özelliklere sahiptir. It strateji günü sunumlarında, bulut bilişim destek hizmeti sunan şirketler, sistemlerinin sunduğu avantajlar hakkında bilgi vermektedir. Bulut teknoloji sistemlerine geçiş yapanlar, gelişebilmek ve büyüyebilmek için daha stratejik alanlara yönelebilecek, ihtiyaç duydukları, bilişim sistemlerine daha hızlı erişim sağlayabilecektir. Sunum içeriklerinde, ihtiyaç duyulan hizmet kadar ödeme yapıldığı ve bunun da şirketlere karlılık sağladığı vurgulanmaktadır.

Siber Güvenlik

It sistemleri, internet tabanlı olarak hizmet verdiği için her zaman sanal saldırılara karşı açık konumda bulunmaktadır. Sanal saldırıları önlemek, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ise siber güvenlik stratejileri ile belirlenmektedir. Her yıl düzenlenen It strateji günü etkinliğinde, en çok dikkat çeken ve tüm işletmelerin ihtiyacı olan bilgiler arasında siber güvenlik sunumları yer almaktadır. Şirketler, bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimleri engelleyebilmek için fiziksel ve yazılımsal bazı tedbirleri almalıdır. Siber güvenlik konusunda çalışmalar yapan firmalar, sunumlarında, verdikleri hizmetleri gösterirken, ihtiyaç duyan şirketler ile işbirliği yapmaktadır.

Sanallaştırma

Büyük işletmeler, bilgisayar kaynakları üzerinden birçok işlemi, insan faktörünü aradan çıkartarak, daha hızlı yapmayı planlamaktadır. Bunun için sanallaştırma sistemleri tercih edilmektedir. It strateji günü sunumları konularından birisi olan sanallaştırma bilgilendirmeleri, teorik olarak verilmektedir. Şirketler, sanallaştırma yapabilmek için bilgisayar kaynaklarının birleştirilmesi ya da paylaştırılması metotlarını kullanmaktadır. It Strateji günü, sektörlerinde en iyi olun çok sayıda firma bir araya gelecek ve gelecek yıl vizyonlarını ve stratejilerini paylaşacaktır.